Bliv klar på reglerne om tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn eller risikoen for en tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb, og det kan være svært at overskue, hvilke rettigheder forældre og børn har i den situation. Her er det vigtigt at vide, at du som forælder har ret til gratis advokathjælp, så du og dit barn får den bedst mulige juridiske rådgivning i en vanskelig og ulykkelig situation. Nedenfor kan du blive klogere på: hvad indebærer en tvangsfjernelse af børn, og hvordan du kan få den rigtige hjælp til din sag.

Hvad indebærer en tvangsfjernelse af børn?

En tvangsfjernelse af børn bliver også kaldet en tvangsmæssig anbringelse. Det betyder, at Børne- og Ungeudvalget i din kommune vælger at fjerne et eller flere børn fra hjemmet. Det er udvalget, der tager beslutningen på baggrund af en indstilling fra kommunens socialrådgivere. Du har ret til at se alle papirer i sagen og ret til at udtale dig foran udvalget, typisk sammen med din advokat, inden udvalget træffer den endelige afgørelse i sagen om tvangsfjernelse af børn. Derfor er det en fordel at alliere dig med en dygtig advokat med erfaring på området. Hvad indebærer en tvangsfjernelse kan du altså få indsigt i med den rette hjælp.

Derfor bliver børn tvangsfjernet

Børn kan kun blive tvangsfjernet fra deres forældre, hvis der er en klar og åbenlys risiko for, at barnet eller børnene tager alvorligt skade af at blive boende i hjemmet. Og det er derudover et krav, at problemerne ikke er blevet løst ved at give støtte og hjælp i hjemmet. Typiske årsager til tvangsfjernelse i Danmark er vold i hjemmet, alkoholmisbrug og andet misbrug samt psykisk sygdom hos en eller begge forældre. Har du brug for juridisk bistand i en sag om tvangsfjernelse af børn, finder du masser af god information og mulighed for hurtig hjælp hos Tvangsfjernelse.com. Det er vigtigt at huske, at andre muligheder skal være forsøgt og afprøvet, før en kommunes Børne- og Ungeudvalg må skride til en tvangsfjernelse af børn. Det er også vigtigt at vide, at kommunen har pligt til at skride ind, hvis det menes, at et barn ikke trives derhjemme Har du brug for kompetent hjælp i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse, kan du kontakte Tvangsfjernelse.com. De har stor erfaring med at hjælpe forældre og børn i den svære situation. Med den rette advokathjælp kan du sikre dig de bedste forudsætninger for en fair og korrekt håndtering af din sag.