Erhvervsbyggeri – et bredt spektrum

Byggefirmaet Hansen & Larsen har eksisteret siden 1968 og har udviklet sig fra en lille tomandsvirksomhed til i dag at være en af Vestjyllands førende entreprenører med over 80 ansatte.

Kvalitetsbyggeri overalt i landet

Hansen & Larsen har base i Skjern og arbejder meget i nær- og lokalområdet, men påtager sig store og små opgaver i hele Danmark. Firmaet bygger for private og udfører landbrugs- og erhvervsbyggeri af høj kvalitet, og uanset det enkelte byggeris særlige formål lægger Hansen & Larsen altid stor vægt på tæt dialog og samarbejde med kunden fra start til slut.

Hos Hansen & Larsen er der fokus på grundig og effektiv projektstyring, og ved starten af processen får du en erfaren projektleder med på projektet, som vil være den samme hele vejen. Du kan regne med, at alle bygningsregulativer og tekniske forskrifter bliver overholdt, og når byggeriet står færdigt, vil du få en nøjagtig og tydelig dokumentation af arbejdet.

Kontorbyggeri

Når Hansen & Larsen opfører kontorbygninger, sker det med henblik på, at sådanne bygninger skal være flotte, imødekommende og funktionelle. Som bygherre vil du løbende blive inddraget i byggeriet som helhed og i detaljerne, og som altid bliver der lagt stor vægt på tillid og overholdelse af aftaler.

Firmaet har bygget kontorfaciliteter for bl.a. Det Faglige Hus, Vestas og Arla.

Butikker og byfornyelse

Når det gælder butiksbyggeri, har Hansen & Larsen stor erfaring gennem talrige byggeprojekter, store og små, gennem mange år. Samarbejdet med bygherren indledes med et møde, hvor dennes planer og ønsker gennemgås. Herefter udarbejdes skitser og projektbeskrivelse, og byggeriet bliver fulgt af de samme kontaktpersoner i hele processen.

Ombygning og renoveringsprojekter af større eller mindre omfang klares ligeledes af Hansen & Larsen, som har udført opgaver for Jem & Fix, Aldi, Fakta og mange flere.

Også større butikscentre og omfattende byfornyelse hører til Hansen & Larsens kompetencer, og firmaet arbejder gerne med f.eks. total- og facaderenovering samt genoprettelse af oprindeligt facadedesign.

Industribyggeri i alle størrelser

Hansen & Larsen bygger værksteder, produktionslokaler og lagerbygninger til store og små industrivirksomheder, med samme omhu og fokus på dialog og samarbejde som på firmaets øvrige arbejdsområder.

I totalentreprisen sørger Hansen & Larsen for gode og pålidelige underleverandører og samarbejdspartnere, de skaffer dig de bedste tilbud på materialer og produkter til byggeriet, samt yder de vejledning og rådgivning angående f.eks. bæredygtigheder og de regler og love, der måtte være gældende på det aktuelle område.