Familieorienteret behandling – Få noget hjælp

Familieorienteret behandling handler om at inddrage familien i behandlingen af et misbrug. Familien er ofte meget berørt af konsekvenserne af misbrug, og undersøgelser viser, at de bedste behandlingsresultater opnås sammen med familien. Familieorienteret behandling kan derfor være en stor hjælp for både den person, der har et misbrug, og for familiemedlemmerne. Familieorienteret behandling tilbydes både til børn og voksne fra den nærmeste familie til den person, der har et misbrug. Familieorienteret behandling foregår som et samtaleforløb, hvor man får mulighed for at tale om de ting, der er svære. Familieorienteret behandling kan være med til at styrke familiens relationer og give bedre muligheder for at håndtere det enkelte familiemedlems misbrug. Hvis det derfor lyder som noget for dig, så skynd dig ind på siden lige nu og læs noget mere omkring Familieorienteret behandling. Du vil ikke komme til at fortryde det.

Familieorienteret behandling – Både for børn og voksne

Når der er en problematik med rusmidler i familien, rammer det alle – både børn og voksne. Familieorienteret behandling fokuserer på hele familiens trivsel, og tilbyder individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler. Børnene inddrages i det omfang, det giver mening for familien. Familieorienteret behandling kan være med til at hjælpe familien til at kommunikere bedre, tackle vanskeligheder og styrke Familien som helhed.

Familieorienteret behandling – Sæt tanker og følelser på det hele

Familieorienteret behandling handler om at styrke familiens relationer og mestringsstrategier. Familien lærer at tale sammen igen og sætte ord på følelser og tanker. Familien lærer også at acceptere de forskellige perspektiver, der kan være i familien. Familieorienteret behandling reducerer eller fjerner misbruget og reducerer risikoen og konsekvenserne af evt. tilbagefald. Familieorienteret behandling er effektivt, fordi familien lærer at kommunikere og samarbejde bedre. Familien støttes i at finde nye måder at håndtere problemer på. Derudover lærer familien at kende og forstå de faktorer, der kan udløse eller forværre misbrug. Familieorienteret behandling foregår typisk over en periode på 6-12 måneder.

Familieorienteret behandling – Når alkohol fylder meget

Familieorienteret behandling er et tilbud til børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Formålet er at tilbyde behandling og støtte til at håndtere de forskellige problemstillinger, brugen af alkohol medfører for hele familien. Tilbuddet kræver ikke henvisning. Familieorienteret behandling kan hjælpe dig og din familie til at komme på rette spor igen. Vi har eksperter, der er klar til at hjælpe jer med at tackle problemet og finde en løsning, der passer til jeres behov. Så hvis I har brug for noget hjælp, er familieorienteret behandling et godt sted at starte.