Planet gear er super brugbare – lær dem at kende

Planet gear er blandt de vigtigste og mest interessante opfindelser indenfor ingeniørfaget. Fordi de kan bruges til at lave fart-variations-systemer, bruges de eksempelvis ofte i biler som et vigtigt element i automatiske kraftoverførsler. I artiklen her kan du læse om, hvordan gearene egentlig fungerer og om muligheder med dem. Gearene er bygget op af fire hoveddele. Der er tale om solgearet i midten, flere små planet gear omkring det, ringgearet yderst og en carrier. Planet gearene roterer hurtigt, langsomt eller endda baglæns alt efter, hvordan man bruger dem. Gearene er desuden kompakte og meget holdbare. Gearene kan også bruges til at sætte farten ned i en motor, mens drejningsmomentet hæves. Derfor er planet gear super brugbare i mange situationer.

Forskellige muligheder med planet gear

Planet gear kan blandt andet bruges i landbrugsmaskiner, kraner, betonpumper, løftespil og lignende. Der findes dog en masse eksempler på andre steder, hvor det også kan give god mening at bruge gearene, og hvor der ligeledes indgår roterende bevægelser. Dette kunne eksempelvis være ved rotation af lastvognskraner. Blandt de mange fordele ved gearene er også, at de kan modstå radiale og aksiale belastninger. Med et planet gear har man mulighed for at reducere omdrejningerne fra en elmotor eller en hydraulisk motor og samtidig hæve momentummet. Dette er en situation, hvor man tit gær brug af denne type gear. De bruges altså tit til at sænke farten på motorer, mens man samtidig kan øge drejningsmomentet, som er maskinens egentlige kraft. Planet gear er alsidige, og de kan bruges i mange forskellige industrier som eksempelvis indenfor luftfart, boring, landbrug og mange andre.

Hvordan fungerer planet gear?

Når to tandhjul roterer sammen med hinanden, skal de have den samme fart der, hvor de mødes, og tænderne krydser mellem hinanden. Man kan antage at det yderste ringgear holdes stationært og solgearet, som er i midten roteres. Så kan man tænke på, hvad der sker med planet gearene. Der hvor mødepunktet mellem solgearet og planet gearene er, drejer begge tandhjul. Ved mødepunktet mellem planet gearet og ringgearet er der ingen af tandhjulene, som bør dreje, fordi ringgearet er stationært. Hvordan kan disse ting begge ske på samme tid? Det er tilfældet, fordi planet gearene både drejer om sig selv og bevæger sig mellem solgearet og ringgearet. Der skabes altså bevægelse i forskellige retninger ved henholdsvis toppen og bunden af planet gearene. Øverst ved et af planet gearene (mødet med ringgearet), skabes der ingen fart, fordi de to tandhjul bevæger sig modsat hinanden. Der hvor solgearet og et af planetgearene mødes, er bevægelsen ensrettet, hvorfor deres fart bliver lagt sammen. Man kan altså sige, at planet gearene tvinges til at bevæge sig for at tilfredsstille betingelserne for bevægelse. Carrieren sidder fast på planet gearene, og derfor vil den dreje sammen med dem.