Professionalisme og engagement: Amstrup Skilte

Nogle virksomheder laver, hvad de er startet med – og så er den ikke længere. VVS-firmaer installerer og reparerer, kurerfirmaer leverer, og autoforhandlere sælger biler. Kunderne får deres produkter eller serviceydelser, og virksomheden tjener penge. Mission accomplished.

Og så er der de virksomheder, der rykker grænserne, der måtte være for deres felt, og som har fantasi til at gøre lidt mere, end hvad der forventes på baggrund af firmaets navn og branche. Det gælder eksempelvis Amstrup Skilte.

Amstrup Skilte kan mange ting

Amstrup Skilte blev stiftet i 2006 og har adresse i Fredericia. De leverer skilte af enhver art og til mange formål både udendørs og indendørs som facadeskilte, udhængsskilte og andre former for reklameskilte. De har blandt andet leveret skilte til jem & fix, Coop 365 og Nordisk Film.

Hos Amstrup Skilte uddanner de skilteteknikerelever. De samarbejder med 10. klasserne i Fredericias skoler og med FGU, Faglig Grunduddannelse. Med deres Leg & Læring-koncept genopfrisker de skolernes undervisningslokaler og gør dem mere inspirerende, udviklende og fornøjelige.

Amstrup Skilte har også et samarbejde med Fredericia Kommune og har to stillinger reserveret til borgere i afklaringsforløb.

Amstrup Skilte laver selvfølgelig også skilte

I starten handlede det mest om facadeskilte og foliearbejde, men efterhånden som firmaet voksede, kom der flere specialister og kompetencer til. Nu er det ikke kun traditionelle skilte, Amstrup Skilte producerer, men også digitale skilte og pyloner, bannerbows og reklameflag.

På hjemmesiden for Amstrup Skilte finder du et inspirerende billedgalleri med de mangfoldige skilteløsninger, Amstrup Skilte har leveret til deres kunder. Der er sider med inspiration og en række cases, som mere detaljeret beskriver større og markante projekter, Amstrup Skilte har udført. Det gælder blandt andet:

  • Omfattende wayfinding, oversigtskort, piktogrammer, diskretionsfolier og anden indvendig skiltning i Danmarks største sundhedshus, der ligger i Fredericia.
  • Udvendig skiltning i Madsby Legepark i form af pyloner ved indgang, wayfinding og faktaskilte.
  • Firmaets egen Amstrup Lounge i Vejle Boldklub, hvor gæsterne føler sig velkomne, og som ydermere fungerer som showroom.

Hjælp til den overordnede koordinering

Det er ikke kun fremstilling af selve skiltene, Amstrup Skilte tilbyder. Firmaet kan, hvis du ønsker det, varetage hele projektet fra idé til færdigt resultat.

Du kan få hjælp til grafisk arbejde og projektstyring, praktisk opmåling og registrering, godkendelse fra myndighederne og meget andet. Når du samarbejder med Amstrup Skilte får du din egen koordinator som tovholder og forbindelsesled, når der måtte være brug for vejledning og opdateringer på projektet.